Foto: Melanie Burford

Toppforskprogrammet

Med 50% støtte fra Trond Mohn stiftelse (TMS) har UiB satt av 137 millioner kroner til Toppforsk-programmet fram til 2021. Ved å kunne tilby toppforskerne ekstra gode vilkår og administrativ støtte, styrker samarbeidet UiB i den internasjonale konkurransen om fremragende forskere.

De fem toppforskerne er:

Toppforsk-avtalen understreker også det mangeårige samarbeidet som er etablert mellom TMS og UiB, der TMS medvirker til å rekruttere fremragende unge forskere som er i prosessen med å etablere seg selv og skape sitt eget forskningsmiljø, (Starting Grant-programmet). Toppforskprogrammet bygger videre på dette ved å hente internasjonalt etablerte forskere til Bergen, og ikke minst rekruttere disse til fagmiljøer der UiB allerede har etablert  forskningsmiljøer på elitenivå.

Å dyrke frem flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge er ett av de viktigste satsingsområdene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. En større andel av den offentlige finansieringen av institusjoner som utfører forskning og høyere utdanning, skal dreies mot toppkvalitet.

Last ned mini-magasinet som presenterer programmet og toppforskerne.

Fakta

Oppstart: 2015
Planlagt gjennomført: 2021

UiBs Toppforsk-program bygger på et ønske fra regjeringen om å etablere flere verdensledende forskningsmiljøer ved norske universiteter.

Trond Mohn stiftelse (TMS) bidrar med 68,5 millioner kroner i programmet.

Det er inngått en startavtale over fem år med hver av forskerne, slik at disse blir i stand til å etablere et toppforskerteam ved UiB.

Den totale rammen for Toppforsk-programmet støttet av regjeringen og TMS er på 137 millioner kroner.

 

Les mer