Tematiske satsinger

I samarbeid med Universitetet i Bergen Haukeland Universitetssjukehus og andre forskningsutførende institusjoner bidrar stiftelsen til ulike tematiske satsinger. Noen av satsingene lyses ut mens for andre inviteres fagmiljø til å sende inn søknad. Viktige kriterier for stiftelsen er internasjonal topp kvalitet, videreutvikling av eksisterende styrker, unge lovende forskere, spleiselag, utløse og forsterke, uavhengig evaluering og tverrfaglighet.

Klimaforskning

Trond Mohn stiftelse (TMS) ønsker å bidra til økt kunnskap om klima, årsaker til klimaendringer og utviklingen i folks meninger og holdninger til denne kunnskapen, og har allerede flere klimarelaterte tildelinger. Den nyeste er Bjerknes klimavarslingsprogram.

Les mer

Medisinsk visualisering

Med medvirkning fra Trond Mohn stiftelse etablerte Helse Bergen og Universitetet i Bergen i fellesskap Mohn Medical Imaging and Visualization Center i 2017.

Les mer
Foto: Iselin Medhaug

Klimaforskning

Trond Mohn stiftelse (TMS) ønsker å bidra til økt kunnskap om klima, årsaker til klimaendringer og utviklingen i folks meninger og holdninger til denne kunnskapen. TMS  har allerede flere klimarelaterte tildelinger. Den nyeste er Bjerknes klimavarslingsprogram.

Les mer

Medisinsk visualisering

Med medvirkning fra Trond Mohn stiftelse etablerte Helse Bergen og Universitetet i Bergen i fellesskap Mohn Medical Imaging and Visualization Center i 2017.

Les mer

Bioinformatikk

I samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus (HUS) og Universitetet i Bergen (UiB) etableres det en betydelig satsing på bioinformatikk, ved bl.a. rekruttering av 5 vitenskapelige stillinger ved UiB og etablering av et bioinformatisk servicesenter.

Les mer

Bioinformatikk

I samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus (HUS) og Universitetet i Bergen (UiB) etableres det en betydelig satsing på bioinformatikk, ved bl.a. rekruttering av 5 vitenskapelige stillinger ved UiB og etablering av et bioinformatisk servicesenter. Satsingen støttes av Trond Mohn stiftelse.

Les mer

Ernæringsforskning

Universitetet i Bergen har mottatt støtte fra Trond Mohn stiftelse til å satse på ernæringsforskning.

Les mer

Juridisk forskning

Trond Mohn stiftelse har bidratt til å bygge opp forskningsaktivitet innen feltene strafferett og politi- og påtalerett ved Det juridiske fakultet gjennom to prosjekt med en samlet tildeling fra stiftelsen på 31 MNOK

Les mer

Partikkelterapi

Helse Bergen, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen satser alle på kompetansebygging med anvendelser inn mot medisinsk partikkelterapi. For å støtte opp under infrastruktursatsningen innen partikkelterapi bidrar stiftelsen med å forsterke institusjonenes satsing på dette området.

Les mer

Matematikk

Satsingen i matematikk er stiftelsens første nasjonale program. Innsatsen er avgrenset til ren matematikk, og skal følge opp Norges forskningsråds evaluering av matematikkfagene i Norge.

Les mer

Prostatakreft

BFS fikk i 2014 en øremerket gave som skulle brukes til et forskningsprosjekt innen prostatakreft ved UiB. I 2016 fikk stiftelsen ytterlige en gave som er øremerket samme prosjekt.

Les mer

Internasjonalisering

Trond Mohn stiftelse hadde i perioden 2005-2007 et program som skulle fremme internasjonalt samarbeid, både ved UiB og ved at UiB-ansatte reiste ut i verden, etablering av internasjonale nettverk, sommerskoler m.m.

Les mer

Medisinsk forskning

Siden oppstart har stiftelsen hatt medisin, med vekt på translasjonell medisin, som et satsingsområde. Stiftelsens tildelinger har favnet bredt fra rekruttering/kompetanse via infrastruktur og prosjektstøtte til internasjonalisering.

Les mer

Ernæringsforskning

Universitetet i Bergen har mottatt støtte fra Trond Mohn stiftelse til å satse på ernæringsforskning.

Les mer

Juridisk forskning

Stiftelsen har bidratt til å bygge opp forskningsaktivitet innen feltene strafferett og politi- og påtalerett ved Det juridiske fakultet gjennom to prosjekt med en samlet tildeling fra stiftelsen på 31 MNOK

Les mer

Partikkelterapi

Helse Bergen, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen satser alle på kompetansebygging med anvendelser inn mot medisinsk partikkelterapi. For å støtte opp under infrastruktursatsingen innen partikkelterapi ønsker stiftelsen å forsterke institusjonenes satsing på dette området.

Les mer

Matematikk

Satsingen i matematikk er stiftelsens første nasjonale program. Innsatsen er avgrenset til ren matematikk, og skal følge opp Norges forskningsråds evaluering av matematikkfagene i Norge.

Les mer

Prostatakreft

TMS fikk i 2014 en øremerket gave som skulle brukes til et forskningsprosjekt innen prostatakreft ved UiB. I 2016 fikk stiftelsen ytterlige en gave som er øremerket samme prosjekt.

Les mer

Internasjonalisering

Trond Mohn stiftelse hadde i perioden 2005-2007 et program som skulle fremme internasjonalt samarbeid, både ved UiB og ved at UiB-ansatte reiste ut i verden, etablering av internasjonale nettverk, sommerskoler m.m.

Les mer

Medisinsk forskning

Siden oppstart har stiftelsen hatt medisin, med vekt på translasjonell medisin, som et satsingsområde. Satsingen har favnet bredt fra rekruttering/kompetanse via infrastruktur og prosjektstøtte til internasjonalisering.

Les mer