Renate Grüner

BFS-prosjekt: Multimodal Imaging of the Human Central Nervous System (PET)
Periode: 2007-2009
Institutt: Institutt for biomedisin

Førsteamanuensis Renate Grüner leder Mohns Medical Imaging and Visualization Centre ved Haukeland Universitetssykehus.