Mikko Heino

BFS-prosjekt: EvoFish – Research Group on Evolutionary Fisheries Ecology
Periode: 2007-2011
Institutt: Institutt for biologi

Professor Mikko Heino leder forskningsgruppen “Evolusjonær økologi” ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen. Hans hovedinteresser er i populasjons og evolusjonær økologi, spesielt hvordan organismer tilpasser seg deres omgivelser. Mye av hans arbeid er relatert til hvordan fiske kan drive evolusjonær endring i utnyttede fiskebestander. Han fikk sin master (1993) og doktorgrad (1998) fra Helsingfors universitet. Etter to år som postdoktor ved Finlands Akademi, flyttet han til Havforskningsinstituttet i Bergen i 2001, hvor han jobbet med forskning og rådgivning relatert til marine fiskebestander. I 2007 startet han en ny forskningsgruppe «Evolusjonær fiskeøkologi» ved Universitetet i Bergen med hjelp av BFS-stipend. Han har en bistilling ved Havforskningsinstituttet og er gjesteforsker ved Det internasjonale instituttet for anvendt systemanalyse (IIASA) i Østerrike. Han tilbrakte akademisk år 2016/2017 som gjesteprofessor ved Institute of Oceanography, National Taiwan University, Taiwan.