Lilya Budaghyan

BFS-prosjekt: Construction of Optimal Boolean Functions
Periode: 2017-2021
Institutt: Institutt for informatikk

Dr. habil. Lilya Budaghyan er forskningsleder for prosjektet ““Construction of Optimal Boolean Functions”. Hun er en ledende spesialist innen boolske funksjoner og deres applikasjoner. Hun fikk sin doktorgrad fra Universitetet i Magdeburg (Tyskland, 2005) og habilitasjonsgrad fra Universitetet i Paris VIII (Frankrike, 2013). Hun er forfatter av boken “Construction and Analysis of Cryptographic Functions” og har fått flere prestisjefylte stipendier og priser, blant annet Bergen Research Foundation Grant (2016), “Young Research Talent Grant” fra Norges forskningsråd (2014), postdoktorale felleowship fra Foundation of Mathematical Sciences of Paris (2012) og Emil Artin Juniorpris i matematikk (2011).

De siste 10 årene (2007-2017) har hun arbeidet som forsker ved Universitetet i Bergen. Tidligere har hun også arbeidet ved Yerevan State University (Armenia, 1998-2003), Universitetet i Magdeburg (Tyskland, 2003-2005), Universitetet i Trento (Italia, 2005-2007), Telecom ParisTech (2011), universitetene Paris VIII og Paris XIII (2012-2013).