Håvard Haarstad

BFS-prosjekt: European cities as actors in climate and energy transformations
Periode: 2016-2020
Institutt: Institutt for geografi

Professor Håvard Haarstad leder prosjektet «European cities as actors in climate and energy transformations». Han er samfunnsgeograf, og har MA (2005) og PhD (2009) grader fra Universitetet i Bergen. Han leder forskningsgruppen SpaceLab, og er senterleder for Centre for Climate and Energy Transformation. Det BFS-støttede prosjektet hans som startet i 2016 ser spesielt på nettverk og læring mellom byer og hvordan idéer tatt fra andre steder blir tatt opp og implementert i spesifikke kontekster. Prosjektet vil bidra til å forstå hvordan byer kan fremme bærekraftig utvikling.