Erik Tonning

BFS-prosjekt: «Modernism and Christianity»
Periode: 2011-2014
Institutt: Institutt for fremmedspråk

Dr Erik Tonning var i perioden 2011-14 forskningsleder for BFS-prosjektet «Modernism and Christianity». Han fullførte en bachelorgrad i Bergen (1999) og tok en MA i Oslo (2001), før han tok  sin DPhil (2006) ved Oxford University. Han fikk et postdoktorstipend fra Norges Forskningsråd (2006-2009) for et prosjekt om «Samuel Beckett og kristendom», og har også vært tilknyttet Oxford Centre for Christianity and Culture at Regent’s Park College (2005-2010). I 2010 hadde han et undervisningsstipend på Regent’s Park College i Oxford, før han startet sitt nye stilling ved Universitetet i Bergen i januar 2011.

Tonning er i dag professor i britisk litteratur og kultur ved UiB.