Daniel Lokshtanov

BFS-prosjekt: BeHard – Beating Hardness by preprocessing
Periode: 2012-2016
Institutt: Institutt for informatikk

Daniel Lokshtanov er professor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen. Hans hovedområder er teoretisk datavitenskap og diskret matematikk, med fokus på Algorithmic Graph Theory og Parameterized Complexity. Han var PI ved Bergen Research Foundation-bevilgningen ‘Beating Hardness by Pre-processing’ ‘fra 2012 til 2017. Dette prosjektet fokuserte på Kernelisering – et matematisk rammeverk for å analysere ytelsen til preprosesseringsalgoritmer for beregningsmessige problemer. Lokshtanov er også involvert i å organisere Norsk informatikkolympiade (www.nio.no) for videregående studenter.