Boris Lenhard

BFS-prosjekt: Bioinformatics and Functional Genomics of Regulatory Determinants in Higher Eukaryotes
Periode: 2008-2011
Institutt: Institutt for biologi

Boris Lenhart er nå professor ved Imperial College i London. Han startet sin akademiske karriere ved Universitetet i Zagreb, der han tok en Diploma degree i Molekylærbiolgi (1995-1999). Han fullførte sin PhD i Zagreb i 1995. Han fikk deretter et postdoktorstipend ved Karolinska institutet, etterfulgt av en rekrutteringsstilling (junior faculty position) ved samme institusjon (2002-2006). I 2005 flyttet han til Universitetet i Bergen, der han bygde opp en forskningsgruppe innen «computational genomics of transcription and transcriptional regulation».

I 2014 fikk han stilling som «reader» ved Imperial College London, der han ble forfremmet til professor i 2014. Han har tilknytning til UiB i form av en professor II-stilling.