Foto: Melanie Burford

Medisinsk visualisering

Med medvirkning fra Bergens forskningsstiftelse etablerte Helse Bergen og Universitetet i Bergen Mohn Medical Imaging and Visualization Center i 2017.  Stiftelsen støtter også en innstegsstilling i medisinsk visualisering ved Institutt for informatikk.

Mohn Medical Imaging and Visualization Center er et tverrfaglig forskningssamarbeid mellom Universitetet i Bergen, (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinsk-odontologisk fakultet, Det psykologiske fakultet), og Helse Bergen. Forskningssenteret er lokalisert ved Helse Bergen, Radiologisk avdeling, og Eli Renate Grüner er senterleder.

Senterets langsiktige mål er at forskningsresultatene skal komme pasientene til gode gjennom sikrere diagnostisering og behandling med bruk av moderne utstyrspark. I forbindelse med etableringen av senteret uttalte administrerende direktør i Helse Bergen Eivind Hansen:

«Vi ser det som strategisk viktig å etablere et senter for å videreutvikle og bygge på den kompetansen og de ressursene som er opparbeidet i våre fagmiljø over flere år»

Bergens forskningsstiftelse støtter satsingen på medisinsk visualisering med til sammen 40,6 millioner kroner, hvor 34,6 millioner kroner nyttes til senteret og forskningsprosjektene der, og 6 millioner nyttes til innstegsstilling (førsteamanuensis) ved Institutt for informatikk. Universitetet i Bergen og Helse Bergen bidrar også med betydelige ressurser både i form av stillinger og infrastruktur.

Prosjektene som får forskningsmidler gjennom denne satsingen utgjør grunnstammen i senterets virksomhet:

Innstegsstilling ved Institutt for informatikk

Noeska Smit kom fra TU Delft i Nederland til stillingen som førsteamanuensis i medisinsk visualisering ved Institutt for informatikk i 2017. Visualiseringsgruppen ved Institutt for informatikk benytter avanserte datagrafikk og moderne grafikk-hardware for å oppnå visualiseringer for bedre innsikt i data, som leder til kunnskapsinnsikt og bedre avgjørelser. Gruppen er aktiv innen feltet computational medicine – et forskningsfelt i sterk vekst.

 

 

 

Fakta om Mohn Medical Imaging and Visualization Center

Prosjektperiode: 2017-2021
Senterleder: Eli Renate Grüner

Senteret er etablert ved Haukeland universitetsykehus.

Les mer

Fakta om innstegsstillingen i medisinsk visualisering og Visualiseringsgruppen ved Institutt for informatikk

Prosjektperiode: 2017-2022

Stillingen er knyttet til Visualiseringsgruppen ved Institutt for informatikk.

Les mer