Foto: Iselin Medhaug
Foto: Iselin Medhaug

KLIMAFORSKNING

Trond Mohn stiftelse (TMS) ønsker å bidra til økt kunnskap om klima, årsaker til klimaendringer og utviklingen i folks meninger og holdninger til denne kunnskapen. TMS har allerede gjennom flere år bidratt til dette, bl. a. gjennom tildelinger til flere klimarelaterte Starting Grant og til DIGSSCORE ved Universitetet i Bergen.

Den nyeste satsingen er etableringen av Bjerknes klimavarslingsprogram, (engelsk: Bjerknes Climate Prediction Unit), i samarbeid med Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

Bjerknes klimavarslingsprogram har som mål å øke presisjonen på klimavarsling til et nivå der dette kan være til nytte for samfunnet. Programmet vil fokusere på klimavarsling for havområdene Atlanterhavet til Arktis og omliggende landområder. Tidsspennet for slik varsling vil være fra sesong (3 måneder) til 10-årsperiode. Spesielt sikter programmet mot varsling for havområder som er viktige for fiskeri og skipsfart, samt forhold som er relevant for kraftproduksjon, forsikringsbransjen og samfunnet generelt.

Bjerknes klimavarslingsprogram tar mål av seg til å bli verdensledende innen feltet.

Øvrige klimarelaterte prosjekter

TMS Starting Grant Nele Meckler
TMS Starting Grant Bjarte Hannisdal
TMS Starting Grant Kjetil Våge
TMS Starting Grant Andreas Born
TMS Starting Grant Håvard Haarstad
Kjernefasilitet for Digital Samfunnsvitenskap DIGSSCORE 

 

Fakta om Bjerknes Klimavarslingsprogram

Programperiode: 2018-2023
Programleder: professor Noel Keenlyside, UiB
Nestleder: professor Tor Eldevik, UiB

Tildeling fra TMS: 30 MNOK
Totalbudsjett: 60MNOK

Programmet er etablert ved Bjerknessenteret.

Les mer