TFS og BFS forskningsprogram innen nukleærmedisin – utlysning

Tromsø forskningsstiftelse og Bergens forskningsstiftelse lyser i fellesskap ut et forskningsprogram innen nukleærmedisin.

Universitetene og universitetsykehusene i Tromsø, Trondheim og Bergen inviteres til å nominere en felles søknad fra hver by. I dialog med institusjonene er det identifisert et tema relatert til nukleærmedisin for hver by:

PET radiofarmika: Koordineres fra Bergen
Kliniske studier: Koordineres fra Trondheim
Prekliniske studier: Koordineres fra Tromsø

Hver av de tre søknadene/nominasjonene skal inneholde samarbeid med relevante fagmiljø i de tre byene.

Les mer om programmet i utlysningsteksten.

Søknaden/nominasjonen må inneholde:

  • Forskningsplan (mal )
  • Budsjett (mal )
  • Bekreftelser fra institusjonene som forankrer/bidrar inn mot søknaden

Søknadsspråk er engelsk, da søknaden vil bli evaluert av internasjonale eksperter innen det aktuelle fagfeltet.

Søknaden sendes i EN (1) PDF-fil til grants@mohnfoundation.no og post@tfstiftelse.no innen kl 12:00 fredag 6. april 2018.

Har du spørsmål, ta kontakt med Oddveig Åsheim: mobil 41 66 31 64, oddveig.asheim@bfstiftelse eller Unn Sørum: mobil 91633850, unn@tfstiftelse.no