Antimikrobiell resistens – utlysning

 

 

 

Bergens forskningsstiftelse lyste i juni 2018 ut et forskningsprogram innen antimikrobiell resistens. Stiftelsen har satt av 70 millioner kroner over fire år til programmet. Søknadsfristen er nå utløpt, 16 søknader er mottatt, og disse er nå til vurdering hos internasjonale vitenskapelig sakkyndige.

For nærmere detaljer om programmet, se: fullstendig utlysningstekst og mal for innsending av prosjektskisse på engelsk.

Ta kontakt med stiftelsen om det skulle være spørsmål til programmet.