Foto: Melanie Burford

Andre kompetansetiltak

Stiftelsen har på ulikt vis satset på kompetanse siden oppstart; egne program, som Bergen medisinske forskningsstiftelses rekrutteringsordning, og som del av tematiske satsinger som partikkelterapi, bioinformatikk og matematikk.

Bergens medisinske forskningsstiftelse (BMFS), som fusjonerte med Bergens forskningsstiftelse 1.1.2014, i har i perioden 2006 – 2013 støttet forskning i skjæringsfeltet mellom basalfag og klinisk medisinsk virksomhet – såkalt ”translasjonsforskning” ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF.  Herunder også tiltak for å styrke rekruttering av særlig kvalifiserte forskere til medisinsk forskning i Bergen. Fra starten i 2004 og til fusjonen i 2014delte stiftelsen ut over 143 millioner kroner til medisinsk forskning og utstyr.

Rekrutteringsprogrammet til BMFS har bidratt til følgende rekrutteringer:

2013:
Vibeke Andresen, Molecular Targeted Therapy in Acute Myeloid Leukemia, NOK 1.100.000 årlig i 3 år
Kimberley Joanne Hatfield, Characterization of metabolic phenotypes and signaling pathways in acute myeloid leukemia and their role in anti-leukemia treatment, NOK 1.100.000 årlig i 3 år
Camilla Krakstad, Improved treatment based on molecular alterations in endometrial cancer, NOK 1.100.000 årlig i 3 år

2012:
Wibrand, Karin; Noncoding RNA in synaptic plasticity and disease, NOK 1.100.000 pr år i 3 år.
Wang, Xiang; Cell-cell interactions during apoptosis of cancer cells, NOK 1.100.000 pr år i 3 år.

2011:
Enger, Martha; Targeting NG2 as a therapy for human Brain Tumours,  NOK 1.100.000 pr år i 3 år
Knapskog, Stian; Impact of MDM2 Promoter Polymorphisms on Cancer Risk, NOK 1.100.000 pr år i 3 år.
Svanes, Cecilie; COPD, Asthma and Allergy in Three Generations and Relation to Environmental and Lifestyle Factors, NOK 1.100.000 pr år i 3 år.
Eikesdal, Hans PetterThe Role of PTEN and Pseudo PTEN in Response to Breast Cancer Therapy, NOK 1.100.000 pr år i 3 år.

2010:
Gudbrandsen, Oddrun Anita; Identification of Genes Regulating the Rapid Glycemic Control Induced by Bariatric Surgery, NOK 1.100.000 pr år i 3 år
Høl, Paul Johan; Clinical biomaterials: Contributing to improved performance and safety of implants, NOK 1.100.000 pr år i 3 år
Håvik, Bjarte; Brain-expressed Immune Genes in Cognition and Mental Illnesses: Development and Characterization of New Models, NOK 1.100.000 pr år i 3 år
Kuipers, Sjouke Daouia; BDNF and Neurogenesis in Mood Disorders: ARCing the Gap from Psychopathology to Treatment, NOK 1.100.000 pr år i 3 år
Wang, Jian; The role of stromal cells in brain tumors after radiotherapy, NOK 1.100.000 pr år i 3 år
Wolff, Anette Susanne Bøe; Revealing mechanisms of pathological autoimmunity by studying a monogenic autoimmune disease, NOK 1.100.000 pr år i 3 år

Omtale av tildelingene på UiBs nettsider

2009:
Lise Gundersen; A translational approach to targeted treatment of diabetes: A node on structural and functional aspects of glucokinase within the Bergen Diabetes Research Group, NOK 1.050.000 pr år i 3 år
Daniela Elena Costea; Characterization of oral cancer stroma – validation of its molecular signature as prognostic factor and for therapeutic intervention, NOK 1.050.000 pr år i 3 år
Hrvoje Miletic; Role of EGFR in modulation of cancer stem cell-like and angiogenic brain tumor
phenotypes,
NOK 232.000 pr år i 3 år
Tomas Eagen; Inflammation and Infection in Chronic Obstructive Pulmonary Disease – A Large Cohort Study, NOK 1.050.000 pr år i 3 år
Xisong Ke; Genome-wide RNA Interference Screen for Molecular Therapeutic Targets of Prostate Carcinogenesis and Metastasis, NOK 1.050.000 pr år i 3 år

Nyhetsartikkel om tildelingen på UiBs nettsider

Andre kompetanserelaterte tildelinger fra BMFS

2006:
Til internasjonalt forskningssamarbeid omkring Food Hypersensitivity and Functional Gastrointestinal Disorders, Gülen Arslan, kr 250.000.

2007:
Internasjonalt forskningssamarbeid om Biomedical Screening of Mithochondrial Properties and Redox Status in Living Cells – a High Content Approach, Karl Johan Tronstad, kr 200.000.
Internasjonalt forskningssamarbeid i tilknytning til MedVis, Odd Helge Gilja, kr 200.000

2008:
Øyvind Halskau; startpakke, NOK 200.000

For mer informasjon om kompetansebyggende tiltak knyttet til BFS tematiske satsninger – se under omtalen av disse.


Fakta om BMFS rekrutteringsprogram

Oppstart: 2009
Avsluttet: 2013

20 personer ble rekruttert gjennom programmet. 5 av disse er nå professorer ved UiB. Ytterligere 2 har akademiske bistillinger ved UiB. Siste tildeling i dette programmet ble foretatt i 2013.

Les mer om BMFS tildelinger