Velkommen til Trond Mohn stiftelse

Trond Mohn stiftelse (tidligere Bergens forskningsstiftelse) har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF, men også ved andre forskningsutførende institusjoner i Norge som samarbeider med institusjoner i Bergen. Forskning i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet er et særlig framhevet formål.

Les mer

Velkommen til Trond Mohn stiftelse

Trond Mohn stiftelse (tidligere Bergens forskningsstiftelse) har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF. Stiftelsen har videre som formål å støtte forskning både ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet. Stiftelsen kan også støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved andre forskningsutførende institusjoner i Norge som samarbeider med institusjoner  i Bergen.

Les mer

Kompetanse

Trond Mohn Stiftelse har siden oppstart satset på kompetansebygging ved Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland universitetssykehus. Stiftelsens «flaggskip» er vårt Starting Grant-program, et rekrutterings- program som siden 2005 har bidratt til å rekruttere 39 fremragende forskere fra hele verden til UiB.

Les mer

Kompetanse

Trond Mohn stiftelse har siden oppstart satset på kompetansebygging ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus. Stiftelsens «flaggskip» er vårt Starting Grant-program, et rekrutteringsprogram som siden 2005 har bidratt til å rekruttere 39 fremragende forskere fra hele verden til Universitetet i Bergen.

Les mer

Infrastruktur

Tildelinger til infrastruktur har lenge vært prioritert av stiftelsen. Satsingen spenner fra nyskapende forskningsinfrastruktur innen samfunnsvitenskap til medisinsk utstyr med umiddelbar nytte både for pasientbehandling og forskning.

Les mer

Infrastruktur

Tildelinger til infrastruktur har lenge vært prioritert av stiftelsen. Satsingen spenner fra nyskapende forskningsinfrastruktur innen samfunnsvitenskap til medisinsk utstyr med umiddelbar nytte både for pasientbehandling og forskning.

Les mer

Tematiske satsinger

Trond Mohn stiftelse bidrar til en rekke tematiske forskningssatsinger. Eksempler er klimaforskning, bioinformatikk, medisinsk visualisering og ren matematikk. Matematikksatsingen er stiftelsens første nasjonale program.

Les mer

Tematiske satsinger

Trond Mohn stiftelse bidrar til en rekke tematiske forskningssatsinger. Eksempler er klimaforskning, bioinformatikk, medisinsk visualisering og ren matematikk. Matematikksatsingen er stiftelsens første nasjonale program.

Les mer
0
39

Starting Grant Holders

0
2721

Millioner kroner i kapitalbase

0
1080

Millioner kroner tildelt til nå

0
110

Millioner kroner tildelt i 2019